BIEGŁY SĄDOWY

Rzeczoznawca

HOME

Biuro

Masz problem z butami i zamiast cieszyć się z udanego zakupu denerwujesz się, że buty nie nadają się do chodzenia, wystąpiły wady a sprzedawca nie chce uznać reklamacji?  Warto sprawdzić czy to Ty masz rację a nie sprzedawca, w czym może Ci pomóc rzeczoznawca. Należy jednak pamiętać, że to nie rzeczoznawca decyduje o uznaniu reklamacji. Natomiast uzyskana opinia pozwoli na dochodzenie swoich roszczeń od sprzedawcy a także jest pomocna przy wystąpieniu osób i instytucji mających na celu ochronę praw konsumenta.

Sprzedawca też ma swoje prawa

Także sprzedawca może skorzystać z opinii rzeczoznawcy, jeżeli ma wątpliwości, co do zasadności reklamacji zgłaszanej przez klienta.

Można skorzystać także z porad dotyczących

- odpowiedzialności sprzedawcy za towar w świetle obowiązujących przepisów (ustawa z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, kodeks cywilny, Dział II Rękojmia za wady)

- odpowiedzialności sprzedawcy i producenta za towar i właściwe oznakowanie,

- odbioru jakościowego obuwia i reklamacji u kontrahentów,

- projektowania i redagowania ulotek dołączanych do towarów przez producentów obuwia,

- reklamacji przedsprzedażnych i klientowskich z uwagi na podział, pojęcie i rodzaje wad

Pomagam przy sporządzaniu pism do instytucji mających na celu ochronę praw konsumenta (Inspekcja Handlowa, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Federacja Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)

Rzeczoznawca

Polskiej Izby

Przemysłu Skórzanego

w specjalności

obuwnictwo (nr 137)

wpisana na listę Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie (nr 057) biegły sądowy.

.

Partnerzy

Producenci obuwia, importerzy, sprzedawcy

Konsumenci

Sądy Powszechne

Urzędy Celno - Skarbowe

Inspekcja Handlowa

Rzecznicy Praw Konsumentów

Federacja Konsumentów

BIEGŁY SĄDOWY

Rzeczoznawca

Rzeczoznawca

Polskiej Izby

Przemysłu Skórzanego

w specjalności

obuwnictwo (nr 137)

wpisana na listę Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie (nr 057) biegły sądowy.

BIEGŁY SĄDOWY

Rzeczoznawca

Rzeczoznawca

Polskiej Izby

Przemysłu Skórzanego

w specjalności

obuwnictwo (nr 137)

wpisana na listę Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie (nr 057) biegły sądowy.

Partnerzy

Producenci obuwia, importerzy, sprzedawcy

Konsumenci

Sądy Powszechne

Urzędy Celno - Skarbowe

Inspekcja Handlowa

Rzecznicy Praw Konsumentów

Federacja Konsumentów

BIEGŁY SĄDOWY

Rzeczoznawca

Biuro

Sprzedawca też ma swoje prawa

Można skorzystać także z porad dotyczących

Rzeczoznawca

Polskiej Izby

Przemysłu Skórzanego

w specjalności

obuwnictwo (nr 137)

wpisana na listę Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie (nr 057) biegły sądowy.

Partnerzy

Producenci obuwia, importerzy, sprzedawcy

Konsumenci

Sądy Powszechne

Urzędy Celno - Skarbowe

Inspekcja Handlowa

Rzecznicy Praw Konsumentów

Federacja Konsumentów