O mnie

Moja zawodowa przygoda z obuwiem zaczęła się w 1988 roku poczynając od poszczególnych etapów związanych z technologią i produkcją obuwia, działem kontroli jakości i reklamacji, poprzez zakup, dystrybucję i sprzedaż obuwia a także jego naprawę i trwa do dnia dzisiejszego.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobyte na produkcji obuwia poszerzyłam poprzez dalszą naukę, udział w szkoleniach, konferencjach, literaturę fachową a także nieustannym kształceniem się i śledzeniem nowości w technologii produkcji obuwia.

 

Mając do czynienia z kontraktacją i sprzedażą obuwia, jego produkcją i zbytem a także naprawą, doskonale rozumiem potrzeby, oczekiwania i problemy, które pojawiają się zarówno po stronie nabywcy jak też sprzedawcy.

 

Nie jest mi też obce zagadnienie związane z reklamacjami, z którymi miałam do czynienia w zakładzie produkującym obuwie prowadząc Dział Kontroli Jakości obuwia i reklamacji a także kierując pracą działu reklamacji w firmach zajmujących się importem i sprzedażą obuwia. Zagadnienia dotyczące reklamacji, rękojmi, gwarancji a także instytucji mających na celu ochronę praw konsumenta były tematem mojej pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem Prof. Dr. Hab. Remigiusza Krzyżewskiego, Ochrona Konsumenta w Polsce na przykładzie działalności Inspekcji Handlowej, Zasady Reklamacji Towarów i Usług w świetle Obowiązujących Przepisów Prawnych, Instytucje mające na celu Ochronę Praw Konsumenta.

 

W 2000 roku ukończyłam kurs dla specjalistów ds. oceny jakości i reklamacji obuwia organizowany przez CLPO w Krakowie (obecnie jest to Instytut Przemysłu Skórzanego) a w 2001 r, Uchwałą Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w Łodzi uzyskałam tytuł Rzeczoznawcy w specjalności obuwnictwo.

 

W roku 2003 zostałam wpisana na listę rzeczoznawców prowadzoną przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie.

 

Jestem też biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie.

Harmonogram zebranego doświadczenia

Najedź na datę

O mnie

Moja zawodowa przygoda z obuwiem zaczęła się w 1988 roku poczynając od poszczególnych etapów związanych z technologią i produkcją obuwia, działem kontroli jakości i reklamacji, poprzez zakup, dystrybucję i sprzedaż obuwia a także jego naprawę i trwa do dnia dzisiejszego.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobyte na produkcji obuwia poszerzyłam poprzez dalszą naukę, udział w szkoleniach, konferencjach, literaturę fachową a także nieustannym kształceniem się i śledzeniem nowości w technologii produkcji obuwia.

 

Mając do czynienia z kontraktacją i sprzedażą obuwia, jego produkcją i zbytem a także naprawą, doskonale rozumiem potrzeby, oczekiwania i problemy, które pojawiają się zarówno po stronie nabywcy jak też sprzedawcy.

 

Nie jest mi też obce zagadnienie związane z reklamacjami, z którymi miałam do czynienia w zakładzie produkującym obuwie prowadząc Dział Kontroli Jakości obuwia i reklamacji a także kierując pracą działu reklamacji w firmach zajmujących się importem i sprzedażą obuwia. Zagadnienia dotyczące reklamacji, rękojmi, gwarancji a także instytucji mających na celu ochronę praw konsumenta były tematem mojej pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem Prof. Dr. Hab. Remigiusza Krzyżewskiego, Ochrona Konsumenta w Polsce na przykładzie działalności Inspekcji Handlowej, Zasady Reklamacji Towarów i Usług w świetle Obowiązujących Przepisów Prawnych, Instytucje mające na celu Ochronę Praw Konsumenta.

 

W 2000 roku ukończyłam kurs dla specjalistów ds. oceny jakości i reklamacji obuwia organizowany przez CLPO w Krakowie (obecnie jest to Instytut Przemysłu Skórzanego) a w 2001 r, Uchwałą Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w Łodzi uzyskałam tytuł Rzeczoznawcy w specjalności obuwnictwo.

 

W roku 2003 zostałam wpisana na listę rzeczoznawców prowadzoną przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie.

 

Jestem też biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie.

Harmonogram zebranego doświadczenia

Najedź na datę

O mnie

Moja zawodowa przygoda z obuwiem zaczęła się w 1988 roku poczynając od poszczególnych etapów związanych z technologią i produkcją obuwia, działem kontroli jakości i reklamacji, poprzez zakup, dystrybucję i sprzedaż obuwia a także jego naprawę i trwa do dnia dzisiejszego.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobyte na produkcji obuwia poszerzyłam poprzez dalszą naukę, udział w szkoleniach, konferencjach, literaturę fachową a także nieustannym kształceniem się i śledzeniem nowości w technologii produkcji obuwia.

 

Mając do czynienia z kontraktacją i sprzedażą obuwia, jego produkcją i zbytem a także naprawą, doskonale rozumiem potrzeby, oczekiwania i problemy, które pojawiają się zarówno po stronie nabywcy jak też sprzedawcy.

 

Nie jest mi też obce zagadnienie związane z reklamacjami, z którymi miałam do czynienia w zakładzie produkującym obuwie prowadząc Dział Kontroli Jakości obuwia i reklamacji a także kierując pracą działu reklamacji w firmach zajmujących się importem i sprzedażą obuwia. Zagadnienia dotyczące reklamacji, rękojmi, gwarancji a także instytucji mających na celu ochronę praw konsumenta były tematem mojej pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem Prof. Dr. Hab. Remigiusza Krzyżewskiego, Ochrona Konsumenta w Polsce na przykładzie działalności Inspekcji Handlowej, Zasady Reklamacji Towarów i Usług w świetle Obowiązujących Przepisów Prawnych, Instytucje mające na celu Ochronę Praw Konsumenta.

 

W 2000 roku ukończyłam kurs dla specjalistów ds. oceny jakości i reklamacji obuwia organizowany przez CLPO w Krakowie (obecnie jest to Instytut Przemysłu Skórzanego) a w 2001 r, Uchwałą Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w Łodzi uzyskałam tytuł Rzeczoznawcy w specjalności obuwnictwo.

 

W roku 2003 zostałam wpisana na listę rzeczoznawców prowadzoną przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie.

 

Jestem też biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie.